elfifj200_650

Partikelfilter FJ650-K

ELFI FJ650-K är ett ventilationsfilter med ett förjoniserat filtermedia. Det innebär att filtret har en mycket hög klassning, trots att det har en betydligt lägre täthet än högklassade filter! Tryckfallet i ELFI FJ650-K är därför mycket lågt. Det gör ELFI FJ650-K till ett ljudlöst och mycket energisnålt ventilationsfilter som tar bort 95-100% av damm, radondöttrar, pollen, mögelsporer, sot, avgaser och övriga skadliga partiklar ur luften. ELFI FJ650-K har en kapacitet på upp till 650 m³ luft per timma.

Klicka här för att se tryckfallskurva över ELFI’s ventilationsfilter 

Partiklarna i luften laddas med en positiv spänning när de passerar genom filtrets främre del. Partiklarna i luften är nu positivt laddade vilket gör att de fastnar vid varandra och blir större. Enkel fysik!

I nästkommande del av filtret sitter det joniserade filtermediet. Filtermediets svaga elektriska laddning gör att partiklarna i luften, som nu är positivt laddade, drar sig till och fastnar vid trådarna i filtermediet. Tack vare denna teknik kan ELFI använda sig av relativt sätt glesa filter och ändå uppnå samma eller högre grad av luftrening som täta, högklassade filter! Tack vare ELFI:s filterteknik skapar filtret inget sjunkande tryck i ventilationskanalen och du behöver därför inte tillsätta energislukande och bullriga fläktar för att driva luften genom filtret vilket krävs med traditionella filter.

Kapacitet 650 m³/h
Ljudnivå – dB
Energiförbrukning 1 W
Reningsgrad 95-100%
Spänning 220-230 V
Mått, mm L/B/H 500/490/430
Vikt 11 kg
Stos, diameter 200 mm

Sidan är skapad av Pinkport Webbyrå i Göteborg.